top of page

Rekonštrukcia kultúrno historického objektu

Rekondícia SK s.r.o. sa od svojho vzniku výraznou mierou podieľala na rekonštrukcii kultúrno-historického objektu, Renesančného kaštieľa v Bošanoch ( r. 1515 ) ako nástupnícka firma po pôvodnom zhotoviteľovi diela. Náročnosť prác za dodržania prísnych kritérií pod kontrolou pamiatkového úradu, za dodržania maximálnej úrovne “ puncu historicity”, bolo ocenené spokojnosťou zo strany ako pracovníkov pamiatkového úradu, tak i iných odborníkov a expertov zaoberajúcich sa rekonštrukciami historických objektov, ako i reštaurovaním určitých konkrétnych stavebno-slohových prvkov, nachádzajúcich sa vo vnútri historického objektu.

 

Práce boli vykonávané vždy a zásadne v zmysle architektonického, historicko-umeleckého a reštaurátorského výskumu a realizácia celého projektu vzhľadom na vysokú náročnosť investícii je investorom rozvrhnutá na niekoľko etáp, pričom naša spoločnosť má výhradne zmluvne zabezpečenie kompletné zrealizovanie diela, až do ukončenie samotnej kolaudácie diela.

bottom of page