Rekonštrukcia kultúrno historického objektu

Rekondícia SK s.r.o. sa od svojho vzniku výraznou mierou podieľala na rekonštrukcii kultúrno-historického objektu, Renesančného kaštieľa v Bošanoch ( r. 1515 ) ako nástupnícka firma po pôvodnom zhotoviteľovi diela. Náročnosť prác za dodržania prísnych kritérií pod kontrolou pamiatkového úradu, za dodržania maximálnej úrovne “ puncu historicity”, bolo ocenené spokojnosťou zo strany ako pracovníkov pamiatkového úradu, tak i iných odborníkov a expertov zaoberajúcich sa rekonštrukciami historických objektov, ako i reštaurovaním určitých konkrétnych stavebno-slohových prvkov, nachádzajúcich sa vo vnútri historického objektu.

 

Práce boli vykonávané vždy a zásadne v zmysle architektonického, historicko-umeleckého a reštaurátorského výskumu a realizácia celého projektu vzhľadom na vysokú náročnosť investícii je investorom rozvrhnutá na niekoľko etáp, pričom naša spoločnosť má výhradne zmluvne zabezpečenie kompletné zrealizovanie diela, až do ukončenie samotnej kolaudácie diela.

1/6