top of page

Vybudovanie vodnej plochy

V roku 2017 naša spoločnosť realizovala výstavbu historicko-renesančného parku pri renesančnom kaštieli v Bošanoch, kde podmienkou zhotovenia diela bolo vytvorenie vodnej plochy nepravidelného tvaru s viacstupňovou úrovňou dna, pre rôzne typy vodných rastlín. Okrasná vodná plocha bola vybudovaná vrátane kompletnej 3-komorovej filtračnej stanice na vodu, hneď vedľa samotnej vodnej plochy. Umelo vybudované jazero slúži okrem krásneho pohľadu a vytvorenia príjemného v prostredia v parku i na chov rýb - jeseterov, ktoré ryby sú dosť náročné na čistotu vody, čo nami zrealizovaná filtračná stanica úspešne zvláda. 

 

Okrem násady samotných jeseterov, sme okolie vodnej plochy vysádzali vodomilným rastlinstvom v zmysle náročného výberu a uspokojenia investora na základe jeho požiadavky za dodržania historických námetov podľa fotografie z maľovanej predlohy z obdobia 18. storočia.

bottom of page